HU EN

Portfóliónk

IPS specialista az egyéni és szervezeti teljesítmény mérésében és menedzselésében, amelyet a következő tevékenységeken keresztül ér el:

A) Felmérések, diagnózis

Képességek és tehetségek mérése az egyén, a csoport és a szervezet szintjén

Integrált fejlesztési rendszerünk magas szinten képes az adott viselkedés megjelenését egyéni, csoportos és szervezeti szinten is felmérni, illetve fejlesztési javaslatokat tenni.

Eszközeink:


Az újra-mérés előnye

Gyakran halljuk ügyfeleinktől a következő kérdést: „ ...és az emberek tényleg képesek változni?”

Pontosan ez az a kérdés, ami miatt arra buzdítjuk ügyfeleinket, hogy a különböző fejlesztési programok után újramérjék a fókuszba került kompetenciákat. Hiszen így pontos képet kaphatunk a különböző tréningek és képzések hatékonyságáról és ezen keresztül a kívánt szervezeti változások sikerességéről is.

B) Szervezeti szintű, átfogó fejlesztések

Szervezet szintjén

Szervezetfejlesztés – kultúra váltás / változtatás

Egy szervezet jellegzetes ismertető jele a kultúra, a kialakult normák és az elvárások, amelyek a teljesítményorientált viselkedés támogatói és nem pedig gátló tényezői kell, hogy legyenek.

A szervezetfejlesztés számunkra ezen alkotóelemek mérését és azonosítását és az erre épülő megoldások kidolgozását jelenti.

Az alábbi faktorok mentén v.gezzük a szervezetfejlesztési programot:

HR fejlesztési rendszerek

Napjainkban az igazán sikeres szervezet stratégiai kérdésként kezeli a HR vezetését. Az IPS Services hatékony segítséget nyújt azoknak a vállalkozásoknak, akik méretükből adódóan még nem rendelkeznek „saját” HR vezetővel de a mindennapi működésükben szükségük van az emberi erőforrás kezelésére is.

Az IPS HR fejlesztési programjai a következő szolgáltatásokat foglalják magukba:


A csoport szintjén

Tehetség gondozás, karrier menedzsment

A cégek hosszútávú sikere a tehetségek megtartásában és gondozásában rejlik. Bármilyen típusú szervezetről legyen szó (hierarchikus vagy lapos) minden esetben fontos, hogy a meglévő kollégák erősségeit szervezeti szintű értékké alakítsuk át.

Az IPS karrier és tehetség menedzsment programjai a követekező lépéseket foglalják magukba:

Vezetői képességek fejlesztése, építése

Mi hiszünk benne, hogy a cég élén álló vezetők a szervezet életerejét adják. A hosszútávú versenyképesség a vezetők sikeres kiválasztásán és fejlesztésén alapszik.

Az IPS Services tanácsadóinak több éves gyakorlata van fejlesztési programok kidolgozásában és megtartásában közép és felsővezetők részére. Ezek a programok egyéni, csoport és szervezeti szintű igények alapján kerülnek megvalósításra. A programok eredménye mindig az üzleti igényeket és elvárásokat tükrözik.

Tréningek

Tréningjeink alapja az interaktív tanulás. Tapasztalataink szerint a leghatékonyabb fejlesztési programok on-the job jellegűek, a szervezet hétköznapi működésének elemeit modellezi. Az IPS Services gyakrolatorientált feladatokon keresztül igyekszik elérni a munkahelyi problémák hatékony megoldását.

Az alábbi szolgáltatásokkal segítjük ügyfeleinket:


Az egyén szintjén

Coaching

A képzés célja a kvalitások célirányos és fókuszált fejlesztése egyéni formában. Ennek tartalmát a vezetői pozíció szervezetben betöltött helye valamint a vezető tapasztaltsága határozza meg.

FELSŐVEZETŐI EGYÉNI COACHING:

Executive coaching - senior, a szervezeti hierarchia és döntéshozatal felső szintjén dolgozó vezetőkre fókuszál. *

Alkalmazandó eszközök:

a) személyiség fejlesztése: life coaching, akcióórientált coaching, TA coaching
b) eredményesség, teljesítmény fejlesztése: brief coaching, rendszerszemléletű coaching

KÖZÉPVEZETŐI EGYÉNI COACHING:

Business coaching - szakértő illetve junior, a szervezeti hierarchia és döntéshozatal középső szintjén dolgozó vezetőkre fókuszál.

*Alkalmazandó eszközök:

a) szakemberből vezetővé válás: akcióórientált coaching, TA coaching
b) üzleti teljesítmény, hatékonyság fejlesztése: brief coaching, rendszerszemléletű coaching

MUNKATÁRSI EGYÉNI COACHING:

A kulcspozícióban lévő de nem vezető beosztású munkatársakra fókuszál.

*Alkalmazandó eszközök:

a) támogatás, megtartás: life coaching, TA coaching
b) tehetségprogramban való részvétel: akcióorientált coaching, brief coaching, rendszerszemléletű coaching

TEAM COACHING:

Már létező és működő csoport tagjaira fókuszál (közös múlttal és tapasztalattal).

*Alkalmazandó eszközök:

a) közös cél és problémameghatározás, megoldás: akcióorientált coaching, brief coaching, rendszerszemléletű coaching
b) konfliktus és stressz kezelés: life coaching, TA coaching, akcióorientált coaching

CSOPORTOS COACHING:

Különböző szervezeti egységekről, különböző területekről vagy pozícióból érkező munkatársakra fókuszál. Résztvevői nincsenek függő helyzetben egymástól.

*Alkalmazandó eszközök:

a) hétköznapi helyzetek megoldása: TA coaching, life coaching
b) munkahelyi konkrét problémák oldása: akcióorientált coaching, brief coaching, rendszerszemléletű coaching

Portfóliónk

IPS specialista az egyéni és szervezeti teljesítmény mérésében és menedzselésében, amelyet a következő tevékenységeken keresztül ér el... Tovább »

Referenciák

bank szektor, pénzügy, befektetés, start up, industry, IT, közigazgatás, szolgáltatás, pharma Tovább »

Referenciák